C+E kategória

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

   • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
   • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
   • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
   • minimum 8 általános bizonyítvány
   • “C” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik

A tanfolyam tantárgyai:

  • Összesen: 34 óra:
  • Alapismeretek: 20 óra:
   • Közlekedési ismeretek;
   • Járműszerelvény vezetéselmélete;
   • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek;
   • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés;
  • Járműszerelvény vezetési gyakorlat:14 óra:
   • Alapoktatás: 6 óra;
   • Főoktatás: Városi vezetés 4 óra; Országúti vezetés 2 óra; Hegyvidéki vezetés: 2 óra

A vizsgára bocsátás feltételei:

  • Elméleti vizsgára az bocsátható,aki:
   • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
   • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
   • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:
   • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
   • 18 éves
   • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
   • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
   • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett;

Vizsgatárgyak “C+E”:

  • Elmélet
   • Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
   • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
  • Gyakorlat:
   • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.
   • Rutin.
   • Forgalmi vizsga.

Kezdő vezetői engedély:

   • Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

A “C+E” kombinált kategória fogalma:

  • Nemzetközi kategória.
   • “C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.
  • Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“C”)
   • A “C+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a “C+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
  • Még milyen jármű vezetésére jogosít? (“C”)
   • A “C+E” kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a “B+E”, a “C1+E”, a “D1+E” és a “D+E” kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes). Vezethető még továbbá — az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig — a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.