A kategória

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

   • legalább 2 éve érvényes “A1″ alkategóriás vagy “A2″ kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
   • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes “A1″ alkategóriás vagy “A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
   • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
   • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
   • minimum 8 általános bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:

  • Alapismeretek: 22 óra (csak ha nem rendelkezik “A1″ alkategóriával vagy “A2″ kategóriával):
   • Közlekedési ismeretek;
   • A járművezetés elmélete;
   • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
  • A járművezetés gyakorlata:
   • A1 vagy A2 nélkül: 26 óra;
   • A1-gyel vagy A2.-vel: 10 óra;
   • 2 éves A1-gyel vagy A2.-vel: 6 óra
   • Ugyanebben a sorrendben (törtjellel elválasztva) a gyakorlati oktatás részletei:
    • Alapoktatás: 10/4/2 óra;
    • Főoktatás: 16/6/4 óra: Városi vezetés 11/4/2 óra; Országúti vezetés 5/2/2 óra.

A vizsgára bocsátás feltételei:

  • Elméleti vizsgára az bocsátható,aki:
   • betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb;
   • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
   • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
  • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:
   • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett);
   • legalább 2 éve érvényes “A1″ alkategóriás vagy “A2″ kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és betöltötte a 21. életévét, vagy
   • ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes “A1″ vagy “A2″ vezetői engedéllyel, betöltötte a 24. életévét;
   • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
   • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
   • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.;

Vizsgatárgyak “A”:

   • Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga (nem kötelezettek elméleti vizsgára azok, akik “A1″ alkategóriás vagy “A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkeznek.
   • Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Kezdő vezetői engedély:

   • Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
   • A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

Az “A” kategória fogalma:

  • Nemzetközi kategória.
   • A 35 kW teljesítményt és a 0,22 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.
  • Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“A”)
   • Az “A” kategóriába tartozó járművek csak “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
  • Még milyen jármű vezetésére jogosít? (“A”)
   • Az “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az “A” korlátozott kategóriába és az “A1″ alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.